29. júla 2020

S dotáciou k solárnym panelom

Od Magazín Admin

Pýtate sa na čo by vám solárne panely, alebo teda, fotovoltaické panely poslúžili? Solarne panely vám dokážu ušetriť náklady na život vo vašom dome a dokážete sa vďaka ním stať úplne nezávislými. Ide o vyššiu vstupnú investíciu, ale v tomto článku vám ukážeme, ako sa dá zabezpečiť solárne panely lacnejšie, ako ste si mysleli.

Ekologicky a nezávisle od distribučnej spoločnosti

Solarne panely s dotáciou
Solárne panely na strechách

V dnešnej dobe, kedy naša planéta dostáva príliš veľa zabrať, a pomaličky sa to začína aj odzrkadľovať, že naša planéta potrebuje pomoc nás ľudí. Je čas teda začať žiť viac ekologickejšie, teda tak, aby sme príliš nezaťažovali našu planétu. Solárne panely nám dokážu pomôcť správať sa ekologicky a zároveň sa stať aj úplne nezávislými od distribučnej spoločnosti, teda od spoločnosti, ktorá dodáva ľudom do domácností elektrinu. Solárne panely slúžia, jednoducho povedané, na domácu výrobu elektriny a to prostredníctvom slnka, teda slnečnej energie.

Ako znížiť úvodnú investíciu do solárnych panelov?

Tým, že je Slovensko členom Európskej únie, môžete požiadať o dotáciu na to, aby ste mohli žiť ekologickejšie, teda v operačnom programe Zelená domácnostiam II, môžete žiadať o poukážku, ktorá zníži vašu prvotnú investíciu do solárnych panelov. Aby ste takúto dotáciu na vaše zariadenie dostali, je potrebné splniť určité podmienky, najdôležitejšou podmienkou je, že musí ísť o malé zariadenie, teda zariadenie do 10 kW, ktoré vám ale pre váš rodinný dom bude úplne postačujúce. Dotáciu môžete žiadať na skupinu výdavkov, táto skupina sa nazýva oprávnené výdavky a nachádza sa v nich okrem toho, že môžete žiadať priamo na solárne panely, aj napríklad na údržbu, či na inštaláciu a pod. Tým, že využijete možnosť čerpania takejto dotácie si dokážete znížiť vaše výdavky na montáž, či na nákup solárnych panelov.

Dôležitá je kvalita

Okrem toho, že k dotácií je potrebné splniť nejaké podmienky, teda vaša žiadosť musí byť kvalitne spracovaná, ale kvalitné musia byť aj samotné solárne panely. Kvalita je v tomto prípade dôležitá a to z dôvodu, že ak sa chcete spoliehať na svoj vlastný zdroj elektriny, ale zároveň chcete skutočne chrániť našu prírodu, je veľmi dôležité, aby boli vaše solárne panely z kvalitných materiálov, ale aj za kvalitného technologického procesu. Ak máte záujem o kvalitné solárne panely, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.viessmann.sk/