Kategória: Technika

10. septembra 2021

Prečo je energetická sebestačnosť potrebná?

Všade okolo nás sa začína čoraz častejšie skloňovať slovo ekologický. Táto problematika sa pretláča do našich radov čoraz viac z jedného jednoduchého dôvodu, a tým je udržateľnosť životného prostredia. V súčasnosti sa dá v rodinnom dome fungovať aj s pomocou zdrojov, ktoré sa nachádzajú všade okolo nás s a sú prakticky zadarmo. Reč je o fotovoltaických systémoch alebo solárnych paneloch. Práve fotovoltika predstavuje to, čo má pre nás veľký prínos.

Ako nakladať s prebytočnou energiou?

Fotovoltika a jej komponenty
Slnko a fotovoltika

So slovom fotovoltika sa stretávame pomerne často. Jedná sa o jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví. A niet sa čomu čudovať. Produkty fotovoltiky sa stávajú bežnou súčasťou našich domácností. Odhaduje sa dokonca, že 21. storočie sa stane storočím, ktoré bude venované solárnej energii a fotovoltike a práve tieto dva elementy budú pre fungovanie spoločnosti kľúčové. Základným prvkom, ktorý má výrazný vplyv na fotovoltaiku je fotovoltaický článok, ktorý zabezpečuje premenu slnečnej energie na tú elektrickú. Viacero fotovoltaických článkov tvorí fotovoltaickú elektráreň, ktorá má požadovaný vstupný elektrický výkon a napätie. Cieľom každého, kto sa rozhodol investovať do fotovoltaickej elektrárne je to, aby tento systém pracoval čo najefektívnejšie. A s efektivitou prichádza aj nadbytočná vytvorená energia. V praxi sa stáva pomerne často, že fotovoltaická elektráreň vytvorí zbytočne veľa energie, ktorú daná domácnosť jednoducho nespotrebuje. V prípade prebytku elektrickej energie je dobré využívať akumulátorové batérie, v ktorých sa elektrina priamo hromadí a využívajú sa vtedy, keď je to najviac potrebné. Ďalším spôsobom je aj nepriama premena elektrickej energie na tú tepelnú, ktorá sa nachádza v zásobníku teplej úžitkovej vody. Ďalšou možnosťou, ktorá pomáha aj vášmu okoliu je to, že vyrobená elektrická energia môže skončiť vo verejnej sieti. Tento spôsob je priateľský tak voči vášmu životnému prostrediu, ako aj k peňaženkám jednotlivých ľudí. Majitelia takto vyrobenej elektrickej energie môžu niečo zarobiť a takto vyrobenú energiu možno považovať za lacnejšiu v porovnaní s tou, ktorá prúdi priamo z verejnej siete. Spôsobov, ako získavať elektrickú energiu je mnoho. V súčasnosti je však potrebné zamerať sa aj na to, aby bola táto energia získavaná ekologicky. A fotovoltaika predstavuje spôsob, ktorý nám to dopraje. Ak chcete aj vy mať vo vašej domácnosti elektrickú energiu získanú s ohľadom na životné prostredie, navštívte stránku https://www.viessmann.sk/ a zistite viac!

10. mája 2021

Zváranie pre začiatočníkov – aké elektródy si vybrať?

Zváranie je stará činnosť, prostredníctvom ktorej sa spoja dva kovové predmety, a to prostredníctvom takzvaného zvaru. V tomto článku vám priblížime proces zvárania, ale zároveň aj aké zvaracie elektrody si zvoliť v prípade, že ste začiatočník vo zváraní a teda so zváraním iba začínate. Ak vás zváranie a postup zvárania zaujíma, určite pokračujte v tomto článku.

Jednoducho v kocke o zváraní

Zvaracie elektrody na rôzne kovy
Zváracie elektródy pre začiatočníkov

Zváranie nie je jednoduchá činnosť a kým ju dostanete do rúk, budete určite potrebovať čas a skúsenosti, ale určite sa dá naučiť, len treba dostatok času a trpezlivosti pri učení. Existuje viacero spôsobov zvárania, jedným z najčastejších a najobľúbenejších je elektrické oblúkové zváranie. Ako sme už spomínali, existuje ale však viacero spôsobov zvárania, pri niektorých sa nepoužívajú zváracie elektródy, ale zvárací drôt, ide o jednoduchšie zváranie. Elektrické oblúkové  zváranie funguje na princípe roztavenia zváracích elektród, súčasne s tým ako sa tavia zváracie elektródy sa roztavuje aj zváraný kov. Takto zváraný kov po vychladnutí nazývame zvar.

Ako si vybrať zváracie elektródy?

Ako sme už spomínali typov zvárania je mnoho a podľa toho rozdeľujeme aj zváracie elektródy, teda je ich viacero druhov podľa typu zvárania. Pre začiatočníka je možno dobré začať so zváracím drôtom a až neskôr prejsť na spôsob zvárania so zváracími elektródami. Avšak všetko je na vás ako sa rozhodnete a ako zručný ste, existujú aj kurzy zvárania, kde vám prednášajúci vysvetlí všetky zváracie metódy a následne vás naučí zvárať tak, ako sa zvárať má, ak ste sa rozhodli vydať sa cestou samouka, naučíte sa to postupom času sami. Pri zváraní však nezabúdajte dbať na bezpečnosť pri práci, a to najmä dodržiavaním používaním ochranných pomôcok, ktorými sú najmä ochranná kukla, ktorá zabezpečí to, že vás svetlo zo zvárania neoslepí a nepoškodí vám zrak. Ochranná kukla je neoddeliteľnou súčasťou zvárania. Okrem týchto náležitostí odporúčame, aby ste pracovali len s kvalitnými materiálmi a teda používali certifikované, kvalitné zváracie elektródy a kvalitné nástroje na zváranie. Ak máte záujem o takéto kvalitné doplnky k zváraniu, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti  https://www.interweld.sk/

13. septembra 2020

Podnikateľský plán kaviareň by žiadny začínajúci subjekt nemal brať na ľahkú váhu

Jedným z kľúčových dokumentov je podnikateľský plán kaviareň a dokáže byť veľmi nápomocným pri rôznych situáciách, s ktorými sa podnikateľský subjekt stretne v rámci svojho životného cyklu. V tomto článku sa teda pozrieme na niekoľko dôležitých informácií, ktoré vám zostavenie podnikateľského plánu pre kaviareň uľahčia poskytnú vám dôležité vodítko pri jeho písaní. Jednou zo zásadných zložiek podnikateľského plánu pre kaviareň je popis organizačnej schémy a tu je potrebné rozobrať jednotlivé typy zodpovednosti s uvedením všetkých najdôležitejších právomocí a zodpovedností. Schéma pre túto oblasť musí byť jasne definovaná a celkom jednoznačne musí vyjadrovať to, kto je komu zodpovedný. Príliš autoritatívne poňatie tejto schémy nemusí byť automaticky tým najvhodnejším prístupom a skúste zvoliť skôr opačný štýl vyjadrenia jednotlivých zodpovedností. 

Podnikateľský plán kaviareň je potrebné zostaviť precízne a s ohľadom na všetky zainteresované subjekty 

Podnikateľský plán kaviareň si zaslúži vašu pozornosť
Subjekty v podnikateľskom pláne pre kaviareň

Pri organizačnej štruktúre ešte niekoľkými slovami ostaneme a schému je jednoznačne vhodné vyjadriť graficky. Siahodlhým opisom pomocou niekoľkých viet či strán by sa nám to mohlo podariť taktiež. Ak by si to však niekto prečítal a chcel tomu celému porozumieť, v dávke informácií by sa mohol pokojne stratiť. Grafická schéma je preto o poznanie lepšia a vďaka nej dostane podnikateľský plán pre kaviareň úplne nový rozmer a stane sa oveľa zaujímavejším dokumentom. Jednou z najdôležitejších tém v rámci podnikateľského plánu pre kaviareň je samotný opis toho, čo chceme v podnikaní dosiahnuť. Aj keď sa to môže javiť ako absolútne triviálna vec a mylne sa môžeme domnievať, že každý sa to z toľkého množstva informácií nejako dovtípi, tomuto je skutočne potrebné venovať min. jednu kapitolu. Určite to nevezmite nijako povrchne a rozhodne by ste mali ísť čo najviac do hĺbky. Podmienky platné pre poskytovanie konkrétnych produktov sú taktiež veľmi dôležitou súčasťou a mali by ste sa snažiť ich opísať čo najpodrobnejšie. Pri zostavovaní podnikateľského plánu pre kaviareň by sme nemali zabúdať ani na analýzu konkurenčného prostredia. S najväčšou pravdepodobnosťou nebude váš podnik jediným svojho druhu v okolí. Snažte sa preto jasne poukázať na to, čo chcete robiť inak a lepšie a kvôli čomu by mal zákazník začať navštevovať radšej vašu prevádzku.  Kliknite na webovú stránku http://www.ikelp.sk/blog/ a dozviete sa viac.

4. augusta 2020

Prúdový chránič je v súčasnosti už absolútnou nevyhnutnosťou v každom type nehnuteľnosti

Oblasť elektrotechniky neustále napreduje a v horizonte najbližších desaťročí sa od tohto trendu zrejme neupustí. Elektrická energia je teda využívaná v čoraz väčšej miere a tento fakt musia zachytiť aj ostatné skutočnosti. Medzi tie patria napr. výskumy v oblasti účinkov samotného prúdu na náš organizmus či vývoj nových ochranných prostriedkov určených pre zamestnancov tohto odvetvia. Jedným z predmetov výskumov je aj prúdový chránič a jeho primárnou funkciou je vyššia bezpečnosť. Vďaka aplikácii prúdového chrániča dochádza k zníženiu rizika úrazov u osôb, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s ručným náradím alebo spotrebičom a držia ho v ruke.  

Prúdový chránič a jeho aplikovanie v praxi

Prúdový chránič v technike
Spotrebiče s prúdovým chráničom

Jedným z možných variantov prúdového chrániča je ten, ktorý je aplikovaný v rámci pohyblivých prívodov. Jeho uplatnenie je najmä v halách zameraných na výrobu a rôznych dielňach. Na týchto miestach sú vo väčšej miere využívané rôzne varianty elektrického ručného náradia a prenosných zariadení a tie sú napájané vďaka tomu istému rozvodu. V podmienkach takéhoto vyťaženia je následne potrebné zvýšiť ochranu a bezpečnosť prostredníctvom prúdového chrániča, ktorý je vhodné aplikovať aj vo viacerých kusoch. Z pohľadu nadprúdu je zabezpečenie týchto hál a dielní vo väčšine prípadov dostatočné. Do tohto okruhu bezpečnosti teda patrí poistka i istič. Taktiež je rešpektovaná aj príslušná norma v tejto oblasti a tá hovorí o tom, že každý zo zásuvkových okruhov by mal ponímať max. 10 zásuviek. Takáto bezpečnosť je teda vyriešená, no existuje aj ďalšie riziko a to sa týka nebezpečenstva zásahu prúdom z elektrickej siete. Haly a dielne teda v niektorých prípadoch bezpečnosť pracovníkov nezastrešujú a tí môžu byť v kritických situáciách vystavený značnej miere nebezpečenstva. Ochrana týchto ľudí by v daných podmienkach mala byť dostatočne vyriešená a zaujímať sa o dôležitú normu v tejto oblasti a tou je STN 33 2000-4-41. Jej obsah je teda zameraný na prúdový chránič, ktorý má rozdielový vypínací prúd. Jej kontext je však oveľa širší a orientuje sa aj na vonkajšie prostredie počas napájania jednotlivých spotrebičov a ručného náradia využívajúceho elektrinu, s ktorým pracovník manipuluje v rámci svojho povolania. Viac o tejto téme nájdete na webovej stránke https://www.legrand.sk/.

29. júla 2020

S dotáciou k solárnym panelom

Pýtate sa na čo by vám solárne panely, alebo teda, fotovoltaické panely poslúžili? Solarne panely vám dokážu ušetriť náklady na život vo vašom dome a dokážete sa vďaka ním stať úplne nezávislými. Ide o vyššiu vstupnú investíciu, ale v tomto článku vám ukážeme, ako sa dá zabezpečiť solárne panely lacnejšie, ako ste si mysleli.

Ekologicky a nezávisle od distribučnej spoločnosti

Solarne panely s dotáciou
Solárne panely na strechách

V dnešnej dobe, kedy naša planéta dostáva príliš veľa zabrať, a pomaličky sa to začína aj odzrkadľovať, že naša planéta potrebuje pomoc nás ľudí. Je čas teda začať žiť viac ekologickejšie, teda tak, aby sme príliš nezaťažovali našu planétu. Solárne panely nám dokážu pomôcť správať sa ekologicky a zároveň sa stať aj úplne nezávislými od distribučnej spoločnosti, teda od spoločnosti, ktorá dodáva ľudom do domácností elektrinu. Solárne panely slúžia, jednoducho povedané, na domácu výrobu elektriny a to prostredníctvom slnka, teda slnečnej energie.

Ako znížiť úvodnú investíciu do solárnych panelov?

Tým, že je Slovensko členom Európskej únie, môžete požiadať o dotáciu na to, aby ste mohli žiť ekologickejšie, teda v operačnom programe Zelená domácnostiam II, môžete žiadať o poukážku, ktorá zníži vašu prvotnú investíciu do solárnych panelov. Aby ste takúto dotáciu na vaše zariadenie dostali, je potrebné splniť určité podmienky, najdôležitejšou podmienkou je, že musí ísť o malé zariadenie, teda zariadenie do 10 kW, ktoré vám ale pre váš rodinný dom bude úplne postačujúce. Dotáciu môžete žiadať na skupinu výdavkov, táto skupina sa nazýva oprávnené výdavky a nachádza sa v nich okrem toho, že môžete žiadať priamo na solárne panely, aj napríklad na údržbu, či na inštaláciu a pod. Tým, že využijete možnosť čerpania takejto dotácie si dokážete znížiť vaše výdavky na montáž, či na nákup solárnych panelov.

Dôležitá je kvalita

Okrem toho, že k dotácií je potrebné splniť nejaké podmienky, teda vaša žiadosť musí byť kvalitne spracovaná, ale kvalitné musia byť aj samotné solárne panely. Kvalita je v tomto prípade dôležitá a to z dôvodu, že ak sa chcete spoliehať na svoj vlastný zdroj elektriny, ale zároveň chcete skutočne chrániť našu prírodu, je veľmi dôležité, aby boli vaše solárne panely z kvalitných materiálov, ale aj za kvalitného technologického procesu. Ak máte záujem o kvalitné solárne panely, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://www.viessmann.sk/

28. júla 2020

Aké vykurovanie domu je najlepšie?

V prípade rodinných domov sa stretávame s rôznymi typmi vykurovania. Mnohí majitelia rodinných domov vsadia na klasiku, v podobe radiátorov. V tomto prípade existuje mnoho ciest, akými je vykurovanie domu vyriešené. Typov je naozaj mnoho a v tomto prípade je len na vás čo bude pre vás najlepšie. Vykurovanie domu je azda tou najdôležitejšou súčasťou, na čo musíte hneď myslieť. V tomto článku si spomenieme zopár typov, akými môžete zabezpečiť kúrenie.

Vykurovanie domu pomocou radiátorov

Vykurovanie domu s tuhým palivom
Náklady na vykurovanie domu

Klasika, ktorá má niekoľko výhod. Vykurovanie domov pomocou radiátorov má nespočetne veľa priaznivcov, ktorí na radiátory nedajú dopustiť. Radiátory dokážu perfektne zabezpečiť vykurovanie domu, pretože sa naozaj rýchlo zohrejú. Je to v obidvoch prípadoch, či už ste majiteľom radiátorov na vodu alebo na elektrinu. Ďalšou výhodou radiátorov je napríklad aj to, že ak nie ste majiteľom sušičky na prádlo, môžete si dať na radiátor mierne vlhké oblečenie, ktoré vám dokonale preschne do druhého dňa, v prípade, že ho potrebujete. Avšak, radiátory v mnohých prípadoch vykurujú naše domácnosti nerovnomerne, kedy môže nastať aj zbytočný únik tepla.

Vykurovanie domu pomocou podlahového kúrenia

Tento typ vykurovania patrí v súčasnosti k nesmierne obľúbeným variantom. Vykurovanie domu pomocou podlahového kúrenia vyzerá o niečo estetickejšie. V dome tak nemáte zbytočne veľké radiátory a tak sa môžete tešiť z čistých línií stien. Podlahové kúrenie vykuruje dom naozaj rovnomerne, kedy nedochádza k zbytočnému úniku tepla. Nie je nič lepšie ako keď sa v zimných mesiacoch môžete prejsť po naozaj príjemne teplej podlahe. Vykurovanie domu pomocou podlahového kúrenia sa ocení najmä v priestoroch a v miestnostiach kde je napríklad studená dlažba, ako je to napríklad v prípade kúpeľní, kedy nohou môžete stúpiť na príjemne vyhriatú dlažbu.

Vykurovanie domu pomocou krbu

Krb patrí azda k najväčším romantikám v súčasnosti. Krb je ale v mnohých prípadoch ako prídavné kúrenie, hlavne v zimných mesiacoch. Ide skôr o ten šmrnc a o atmosféru, ktorú krb dokáže rýchlo navodiť. Avšak, ak v celom dome rozmiestnite prieduchy, dokáže zabezpečiť vykurovanie domu po celej jeho veľkosti a vo všetkých miestnostiach kde sa len tá. Typov, akými môžete zabezpečiť vykurovanie domu je naozaj mnoho, kedy si vyberáte vy sami, čo sa vám páči a po čom túžite. Pokiaľ stále nad tým uvažujete, určite navštívte internetovú stránku https://vykurovanie24.sk/, kde sa dozviete o mnohých iných možnostiach.