4. augusta 2020

Prúdový chránič je v súčasnosti už absolútnou nevyhnutnosťou v každom type nehnuteľnosti

Od Magazín Admin

Oblasť elektrotechniky neustále napreduje a v horizonte najbližších desaťročí sa od tohto trendu zrejme neupustí. Elektrická energia je teda využívaná v čoraz väčšej miere a tento fakt musia zachytiť aj ostatné skutočnosti. Medzi tie patria napr. výskumy v oblasti účinkov samotného prúdu na náš organizmus či vývoj nových ochranných prostriedkov určených pre zamestnancov tohto odvetvia. Jedným z predmetov výskumov je aj prúdový chránič a jeho primárnou funkciou je vyššia bezpečnosť. Vďaka aplikácii prúdového chrániča dochádza k zníženiu rizika úrazov u osôb, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s ručným náradím alebo spotrebičom a držia ho v ruke.  

Prúdový chránič a jeho aplikovanie v praxi

Prúdový chránič v technike
Spotrebiče s prúdovým chráničom

Jedným z možných variantov prúdového chrániča je ten, ktorý je aplikovaný v rámci pohyblivých prívodov. Jeho uplatnenie je najmä v halách zameraných na výrobu a rôznych dielňach. Na týchto miestach sú vo väčšej miere využívané rôzne varianty elektrického ručného náradia a prenosných zariadení a tie sú napájané vďaka tomu istému rozvodu. V podmienkach takéhoto vyťaženia je následne potrebné zvýšiť ochranu a bezpečnosť prostredníctvom prúdového chrániča, ktorý je vhodné aplikovať aj vo viacerých kusoch. Z pohľadu nadprúdu je zabezpečenie týchto hál a dielní vo väčšine prípadov dostatočné. Do tohto okruhu bezpečnosti teda patrí poistka i istič. Taktiež je rešpektovaná aj príslušná norma v tejto oblasti a tá hovorí o tom, že každý zo zásuvkových okruhov by mal ponímať max. 10 zásuviek. Takáto bezpečnosť je teda vyriešená, no existuje aj ďalšie riziko a to sa týka nebezpečenstva zásahu prúdom z elektrickej siete. Haly a dielne teda v niektorých prípadoch bezpečnosť pracovníkov nezastrešujú a tí môžu byť v kritických situáciách vystavený značnej miere nebezpečenstva. Ochrana týchto ľudí by v daných podmienkach mala byť dostatočne vyriešená a zaujímať sa o dôležitú normu v tejto oblasti a tou je STN 33 2000-4-41. Jej obsah je teda zameraný na prúdový chránič, ktorý má rozdielový vypínací prúd. Jej kontext je však oveľa širší a orientuje sa aj na vonkajšie prostredie počas napájania jednotlivých spotrebičov a ručného náradia využívajúceho elektrinu, s ktorým pracovník manipuluje v rámci svojho povolania. Viac o tejto téme nájdete na webovej stránke https://www.legrand.sk/.