18. decembra 2020

Cestovanie vlakom zadarmo je možné využiť aj v prípade väčšej skupiny cestujúcich

Od Magazín Admin

Cestovanie vlakom zadarmo je skvelou výhodou a profitujú z neho najmä seniori, študenti dochádzajúci za vzdelaním a taktiež deti do 6 rokov. V prípade, že sa cestujúci z každej z týchto skupín rozhodne pre čerpanie benefitu cestovania vlakom zadarmo, tak musí splniť určitý okruh podmienok. Cestovanie vlakom zadarmo navyše môžu využiť aj početnejšie skupiny cestujúcich a typickým príkladom je cestovanie skupiny detí alebo seniorov, ktorí majú štandardne nárok na bezplatnú prepravu. Do určitej miery existuje riziko, že najmä pri menších motorových vlakoch sa môžete po nastúpení stretnúť s inou početnou skupinou výletníkov. Prepravca však takéto situácie dokáže veľmi dobre manažovať a aj pred ich vznikom vás tak chrániť.  

Cestovanie vlakom zadarmo má aj z pohľadu skupín cestujúcich isté pravidlá

Cestovanie vlakom zadarmo v skupinke
Destinácie na cestovanie vlakom zadarmo

Pod takouto skupinou sa rozumie min. 6 cestujúcich a tí musia byť sprevádzaní dospelou osobou, pričom min. piati cestujúci musia mať nárok na cestovanie vlakom zadarmo. Aj spomínaná skupina však musí disponovať cestovným lístkom a ten musí byť z kategórie skupinových. Prepravca ho teda vystaví po nahlásení zoznamu cestujúcich. Nestačí však nahlásiť len prípadných záujemcov a všetko je týmto vybavené. Príslušní cestujúci totižto musia byť registrovaní v systéme cestovania vlakom zadarmo u prepravcu a taktiež im musí byť vystavený preukaz na bezplatnú prepravu. Samostatnou kategóriou cestujúcich však môže byť napr. sprevádzajúca osoba tejto skupiny a v prípade, že nedisponuje nárokom na bezplatné cestovania, tak obdrží štandardný lístok. Vystavené lístky z hľadiska cestovania vlakom zadarmo pre skupinu nie sú prenosné z jedného vlaku na druhý a vydávajú sa na konkrétny spoj. Zoznam cestujúcich je teda potrebné poslať na mailovú adresu prepravcu. Tento zoznam podlieha schvaľovaciemu procesu a po jeho schválení si môžete vyzdvihnúť lístok na takýto štýl prepravy. Spomínané schvaľovanie je automatické, a tak je tento krok vhodné realizovať aspoň v predstihu troch dní. V danom spoji už však môže byť nahlásená objednávka pre iné skupiny cestujúcich a vtedy je odporučený iný spoj.  Nutnosť objednania skupinovej prepravy je nutné nahlásiť prepravcovi vopred iba pri cestovaní regionálnym vlakom a dôvodom je nižšia kapacita cestujúcich v takýchto súpravách. Ak sa chcete dozvedieť viac kliknite na webovú stránku https://silverdium.sk/.