25. októbra 2021

Kvalitná a vyvážená výživa zvierat je dôležitá aj pre hospodárske zvieratá

Od Magazín Admin

Rovnako ako u nás ľudí aj pre všetky hospodárske  zvieratá je nesmierne dôležitá strava. Výživa zvierat musí byť na takej úrovni, aby postačovala na celý energetický výdaj počas dňa. O to náročnejšia je výživa zvierat u druhov, ktoré chováme na farmách. Tieto zvieratá nám slúžia, pomáhajú nám pri práci alebo nám zabezpečujú jedlo, sliepky vajíčka, kravy mlieko a ošípané mäso. Dnes si posvietime na potravu pre kravy. Sú to veľmi užitočné tvory, ktoré potrebujú dostatočné množstvo kvalitnej výživy zvierat, aby dokázali každý deň produkovať dostatočné množstvo mlieka. Zabezpečiť plnohodnotnú výživu zvierat týchto veľkých rozmerov môže byť o to náročnejšie. Pomôžeme vám urobiť si prehľad o tom, čo všetko by mala jedna krava skonzumovať za jeden deň. 

Výživa zvierat ovplyvňuje kvalitu mlieka 

Výživa zvierat kvalitným krmivom
Dôležitosť správnej výživy zvierat

Pred tým než si zadovážite kravu je dôležité oboznámiť sa aké má stravovacie návyky a ako funguje jej tráviaci trakt. Výživa zvierat môže byť rozdielna pri kravách, ktoré chováme na mlieko a pri tých, ktoré máme výhradne len na mäso. Každá z týchto kráv potrebuje odlišný prístup. Na začiatku je dôležité sa oboznámiť s tým, že krava je prežúvavec a má žalúdok rozdelený do 4 komôr, ktoré sa volajú bachor, čepiec, kniha a slez. Každá jedna časť má svoju funkciu. Potrava najskôr putuje do bachora, kde sa čiastočne natrávi, potom späť do papule, kde ju krava opätovne prežuje a až potom putuje do ostatných častí žalúdka. Žraniu sa krava venuje 5 až 7 hodín denne. Jednotlivé zložky výživy zvierat sa menia v závislosti od ich zaradenia, inú stravu majú dojnice, inú kravy pred otelením. Základné zložky stravy sú však rovnaké, krmná dávka sa skladá z objemových krmív, jadrových krmív, minerálov a vitamínov. Všetky tieto zložky sa zmiešajú a následne sú ponúknuté zvieratám. Kvalitné mlieko sa však dosahuje aj pravidelným prístupom zvierat na pasienky, kde majú k dispozícií dostatok čerstvého krmiva. Pre kravy je dôležitý aj pitný režim, najmä pre dojnice. Jedna krava za deň dokáže vypiť až 75 litrov vody. Ak sa chcete dozvedieť o výžive zvierat viac kliknite na webovú stránku https://www.vetagro.sk/.