19. októbra 2022

Podporujete nevedomky fast fashion?

Od Magazín Admin

V súčasnosti je veľmi náročné vyhnúť sa kúpe takých módnych kúskov, ktoré sú súčasťou fast fashion. Fast fashion je súčasťou takmer každého obchodu s odevmi, ktoré môžeme vo veľkom počte nachádzať v každom obchodnom centre. Problematika týkajúca sa fast fashion začala predstavovať problém len počas posledných desaťročí, kedy sa módny priemysel výrazne rozrástol po celom svete. Pokiaľ si chceme kúpiť nový kúsok oblečenia, s vysokou pravdepodobnosťou navštívime obchod s oblečením, ktorý je známy a ceny jeho produktov sú pre nás prijateľné. Bez toho aby sme si to však uvedomovali, takýmto spôsobom podporujeme rozvoj fast fashion.

Fast fashion a ako ju zastaviť 

Fast fashion kedysi a dnes
Vývoj fast fashion

Pre zastavenie alebo aspoň zredukovanie negatívneho dopadu fast fashion na životné prostredie je potrebné, aby sa o túto problematiku začalo zaujímať čo najväčšie množstvo ľudí. Keďže k rozvoju fast fashion prispel každý, kto podporil predajcu fast fashion kúskov. Ide o kolektívny problém, ktorý sa týka celej spoločnosti a práve preto je nevyhnutné, aby sa čo najväčšie množstvo členov spoločnosti začalo o fast fashion a možnosti jej zastavenia zaujímať. Pokiaľ si veľké percento populácie prestane pravidelne zakupovať fast fashion kúsky, dopyt po nich prirodzene klesne, čo sa následne odrazí aj na objeme ponuky fast fashion kúskov. Čím menšie množstvo fast fashion produktov sa bude vyrábať, tým menší negatívny dopad bude mať módny priemysel na planétu. 

Ako fast fashion spôsobuje znečistenie životného prostredia? 

V spojitosti s fast fashion a znečistením životného prostredia nastáva problém už pri prvých krokoch výroby odevov. Ide o pestovanie enormného množstva bavlny, na čo sú po celom svete použité milióny litrov vody denne, čo však ten najväčší problém nepredstavuje. Problémom je používanie chemikálií pri jej pestovaní, čo má negatívny dopad na životné prostredie najmä v blízkom okolí plantáží s bavlnou. Znečistené je však aj prostredie, ktoré sa v tesnej blízkosti plantáží nenachádza, a to tak, že chemikálie z plantáží sa prostredníctvom podzemných a dažďových vôd dostávajú ďalej do životného prostredia, ktorého kvalitu negatívne ovplyvňujú. Módny priemysel patrí medzi jedny z priemyslov, ktoré vo veľkej miere prispievajú k znečisteniu planéty, a práve preto je potrebné čo najskôr zakročiť. V prípade, že vám téma fast fashion zaujala, navštívte internetovú stránku https://upcycle.sk/